Sobrang pagkain sa mga grocery stores at bakeries, ipinamimigay ng isang local ministry sa mga kababayang newcomers sa Toronto

Sobrang pagkain sa mga grocery stores at bakeries, ipinamimigay ng isang local ministry sa mga kababayang newcomers sa Toronto
X

Despite challenges faced by charities, the gift of giving continues at More Than Enough Ministry in Toronto, providing free food to Filipino newcomers. Paula Saraza reports.

LATEST

FILIPINO

STORIES

LATEST

FILIPINO STORIES

Pitumpung porsyento ng mga...
Pamilyang nag check-in sa...
A Capella group "On...
Pilipino sa Ontario, nasingil...
SEE ALL FILIPINO CONTENT
  • PORTUGUESE ARABIC PORTUGUESE
  • ARABIC ITALIAN ARABIC ITALIAN
  • ENGLISH MANDARIN ENGLISH MANDARIN
  • MANDARIN FILIPINO MANDARIN FILIPINO

ABOUT


OMNI


TELEVISION


OMNI Television is Canada’s only multilingual and multicultural television broadcaster.

OMNI offers a wide range of locally produced and acquired programming in more than 40 languages, including news, current affairs and entertainment content in Arabic, Cantonese, Filipino, Italian, Mandarin, Portuguese, and Punjabi.

ABOUT US