Pinoy na bumibisita sa Canada, na-diagnose ng Stage 4 Prostate Cancer, pamilya umapela ng tulong sa komunidad

Pinoy na bumibisita sa Canada, na-diagnose ng Stage 4 Prostate Cancer, pamilya umapela ng tulong sa komunidad
X

A supposed to be meaningful reunion for the Delgado family in Toronto turned devastating after Herman Delgado, a Filipino visiting the country receives an unexpected Stage 4 Prostate Cancer diagnosis. Paula Saraza has the story.

LATEST

FILIPINO

STORIES

LATEST

FILIPINO STORIES

Poll: Maraming bagong immigrants,...
Representasyon ng mga kababaihan...
Panawagan ng isang grupong...
Mga start-up companies mula...
SEE ALL FILIPINO CONTENT
  • PORTUGUESE ARABIC PORTUGUESE
  • ARABIC ITALIAN ARABIC ITALIAN
  • ENGLISH MANDARIN ENGLISH MANDARIN
  • MANDARIN FILIPINO MANDARIN FILIPINO

ABOUT


OMNI


TELEVISION


OMNI Television is Canada’s only multilingual and multicultural television broadcaster.

OMNI offers a wide range of locally produced and acquired programming in more than 40 languages, including news, current affairs and entertainment content in Arabic, Cantonese, Filipino, Italian, Mandarin, Portuguese, and Punjabi.

ABOUT US