Mas matinding parusa para sa kaso ng car theft, pinag-usapan sa pagpupulong ng mga opisyal sa Ottawa

Mas matinding parusa para sa kaso ng car theft, pinag-usapan sa pagpupulong ng mga opisyal sa Ottawa
X

Federal government looking at stiffer punishments for auto thefts as National Summit with officials kickoff. Paula Saraza reports.

LATEST

FILIPINO

STORIES

LATEST

FILIPINO STORIES

Filipino-Canadian komedyante Norm Alconcel...
Mas maraming Canadians, gumagamit...
MMA gym ng Filipino...
Bilang ng mga nagsusumite...
SEE ALL FILIPINO CONTENT
  • PORTUGUESE ARABIC PORTUGUESE
  • ARABIC ITALIAN ARABIC ITALIAN
  • ENGLISH MANDARIN ENGLISH MANDARIN
  • MANDARIN FILIPINO MANDARIN FILIPINO

ABOUT


OMNI


TELEVISION


OMNI Television is Canada’s only multilingual and multicultural television broadcaster.

OMNI offers a wide range of locally produced and acquired programming in more than 40 languages, including news, current affairs and entertainment content in Arabic, Cantonese, Filipino, Italian, Mandarin, Portuguese, and Punjabi.

ABOUT US