1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


TORONTO CURRY AWARDS

ਜੂਨ, 2018 ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਕਰੀ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ।

Available in Punjabi