1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Fighting for Indigenous representation in Canada’s food guide | OMNI News Filipino

Nagsalita ang isang Indigenous-Filipina mula Winnipeg tungkol sa umano’y pagkukulang sa food guide ng Canada. Alamin kung bakit mahalaga ito sa kultura ng mga Indigenous at mga Pilipino, sa report ni Paula Saraza.

Available in Filipino, Tagalog